• banerek_nowy_krzyzowka.png
 • baner_glowny.png
 • baner_nop_01.01.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.02.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.03.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.04.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.05.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.06.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.07.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.08.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.09.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.10.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.11.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.12.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.13.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.14.png
 • baner_nop_14.png

Gmina KętyIX Małopolska Kampania Społeczna No Promil - No Problem

Gmina Kęty po raz kolejny bierze udział w IX Małopolskiej Kampanii Społecznej No Promil - No Problem. Patronat honorowy Kampanii objął Burmistrz Gminy Kęty.

Punktem kulminacyjnym kampanii będzie przemarsz zorganizowany na rzecz poprawy trzeźwości na drogach 28 października 2016 r. o godz. 10:00., zakończony na płycie Rynku.

Jest on happeningiem IX Małopolskiej Kampanii Społecznej No Promil-No Problem, odbywa się pod hasłem: „Chcemy bezpiecznych dróg. Chcemy aby kierowca był trzeźwy”. W akcji weźmie udział ok. 900 uczniów z ZSG nr 1 w Kętach i ZSG nr 2 w Kętach.

Do działań włączyli się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, Świetlica Środowiskowa w Kętach, Dom Kultury w Kętach, oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kętach. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwać będzie: Policja i Straż Miejska w Kętach. 
czytaj TUTAJ
 
   

Happening na kęckim Rynku

Fot. Jacek Dyrlaga

Na Rynku w Kętach spotkali się dziś (28 października) uczniowie z miejscowych Zespołów Szkolno–Gimnazjalnych nr 1 i 2.

Młodzi ludzie przynieśli transparenty informujące o szkodliwości picia alkoholu oraz apelujące do kierowców o niespożywanie trunków przed jazdą. Pojawili się też przedstawiciele władz miasta, policji i OSP. Happening był finałem kęckiej akcji w ramach IX Małopolskiej Kampanii Społecznej „No Promil-No Problem”. Miasto nad Sołą bierze udział w przedsięwzięciu po raz pierwszy.

 Autorem fotoreportażu jest Jacek Dyrlaga

jad

 


Zobacz zdjęcia


czytaj i oglądaj więcej zdjęć TUTAJ

 
 

Uczniowie z Kęt mówią stop pijanym kierowcom!

W piątek, w ramach IX Małopolskiej Kampanii Społecznej No Promil - No Problem, w której udział biorą szkoły z terenu gminy Kęty, na Rynku odbył się specjalny happening, poprzedzony przemarszem. W wydarzeniu, któremu przyświecało hasło Chcemy bezpiecznych dróg. Chcemy aby kierowca był trzeźwy, wzięli udział uczniowie i nauczyciele ZSG nr 1 oraz ZSG nr 2 w Kętach.

W sumie na płycie Rynku pojawiło się kilkuset młodych ludzi, a ich działania wsparł GOPS, Świetlica Środowiskowa w Kętach, Dom Kultury w Kętach oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach, Straż Miejska i Policja, która zadbała o bezpieczeństwo młodzieży podczas przemarszu.

Uczniów powitał I Zastępca Burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń, który pogratulował im inicjatywy i zapewnił, że wydarzenia takie, jak szkolny happening, zawsze przynoszą wiele korzyści, gdyż podkreślają społeczną niezgodę na lekkomyślność kierowców. Kilka słów na temat słuszności Kampanii No Promil - No Problem wygłosił również Komendant Gminny OSP Kęty Józef Szafran, przedstawiciel Komisariatu Policji w Kętach a także dyrektorki obu kęckich szkół, zaangażowanych w organizacje „protestu” – Ewa Sedeńko z ZSG nr 1 i Maria Koperska z ZSG nr 2.

czytaj i oglądaj więcej zdjęć - TUTAJ

 
 

 

„No promil – no problem” w Witkowicach

Jesteś tutaj: INFO KĘTY >> Aktualności >> „No promil – no problem” w Witkowicach >> „No promil – no problem” w Witkowicach

Uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny przyłączyli się do kampanii społecznej „No promil no problem”, której głównym celem jest ograniczenie liczby nietrzeźwych kierowców na naszych drogach. Dlatego też w piątek 28 października wszyscy uczniowie ZSP w Witkowicach wzięli udział w marszu „No promil No problem”. Idąc główną drogą Witkowic – ulicą Beskidzką – uczestnicy pochodu prezentowali afisze i plakaty zwracające uwagę na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi: pieszych oraz kierowców. Uczniowie głośno skandowali hasła promujące trzeźwość kierowców, m.in.: „Lepiej się popukać w czółko, niż po drinku wsiąść za kółko”, „Piłeś, nie jedź, nie zabijaj”,„ Kiedy jedziesz samochodem, wypij tylko soczek z lodem”, „Stop pijanym kierowcom” itp. Dorośli przechodnie otrzymywali ulotki dotyczące tragicznych konsekwencji prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, młodszym wręczano balony, naklejki z logiem kampanii. Nad bezpieczeństwem uczniów w trakcie marszu czuwali nauczyciele wraz z dzielnicowym Witkowic.

Dodatkowo, w ramach akcji, wszyscy wychowawcy przeprowadzili na godzinach wychowawczych lekcje na temat odpowiedzialności, a w klasach starszych – również o konsekwencjach picia alkoholu. Nauczyciele poinformowali uczniów o możliwości udziału w dwóch konkursach: indywidualnym oraz drużynowym. Wychowawcy rozdali do podpisania osobom zainteresowanym deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka.

czytaj i oglądaj więcej zdjęcia TUTAJ

 
   

 

Kampania Społeczna NO PROMIL – NO PROBLEM

 

Share Button

 

Jedziesz – Nie pij!

 

Gmina Kęty złożyła deklarację uczestnictwa w IX edycji Kampanii Społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM.   W projekcie biorą udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Kęty. Patronem honorowym kampanii na terenie naszej gminy został Burmistrz Gminy Kęty, Pan Krzysztof Jan Klęczar.

 

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób będących pod wpływem środków psychoaktywnych i siadających za kierownicą samochodu.  Propagowanie trzeźwości kierowców, wzmocnienie krytycznych postaw  społecznych  wobec nietrzeźwych kierowców oraz zmiana społecznego nastawienia  (właściwa reakcja) w sytuacji,  kiedy stan kierującego pojazdem wzbudza nasze wątpliwości  stanowią ideę kampanii.

 

 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 podejmowano działania w ramach IX edycji Kampanii Społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM.   W terminie od 15.10.2016r. do 10.11.2016r. zrealizowano szereg zadań dotyczących propagowania właściwych postaw społecznych, profilaktyki antyalkoholowej oraz promowania zdrowego stylu życia. W każdej klasie szkoły podstawowej oraz gimnazjum przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach. Wśród dzieci najmłodszych wykorzystana została seria bajek bez promilowych. W klasach starszych odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone tematyce odpowiedniego reagowania w sytuacjach, gdy osoba nietrzeźwa zasiada za kierownicę samochodu. Na zajęciach wykorzystano spoty reklamowe, filmy oraz ulotki informacyjne. Na terenie szkoły przygotowano tablicę tematyczną zawierającą informację o kampanii. Przeprowadzono konkursy plastyczne, a wykonanie przez uczniów prace i plakaty promujące bezpieczną jazdę samochodem zostały wyeksponowane na gazetkach klasowych.

 

W ramach konkursu indywidualnego organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek uczniowie wykonali 20 prac plastycznych, które zostały przesłane do organizatorów konkursu. 

 

W trakcie zebrań z rodzicami, które odbyły się dnia 11.11.2016r. rozdano Deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka.  Własnoręcznym podpisem  rodzice deklarowali reagowanie      w sytuacjach, gdy nietrzeźwy zasiadłby za kierownicą samochodu.

 

 Działania, które realizujemy mają przyczynić się do uświadomienia młodym ludziom, jak ważna            w życiu jest postawa odpowiedzialności za czyny własne i innych. Włączając się w takie akcje możemy oczekiwać refleksji nad tym, jak ważne jest  podejmowanie właściwych i przemyślanych decyzji oraz odpowiednia reakcja w sytuacji zachowań niepożądanych.

 

3-13-93-10

 

 

Share Buttonw: http://www.zsp3.edukacja.kety.pl/2016/11/10/kampania-spoleczna-no-promil-no-problem/

 

Kampania społeczna No Promil – No Problem

no-promilgazetka2016Nasza szkoła przystąpiła do IX edycji kampanii społecznej „No promil-no problem”.
Celem kampanii jest:
1. zmniejszenie liczby kierowców jeżdżących pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze)
2. zmiana postawy społecznej – przyzwolenia na kierowanie pojazdami pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Cele krótkoterminowe:
– wzbudzenie refleksji u aktualnych kierowców
– dostarczenie (upowszechnienie) wiedzy na temat sposobów autokontroli stanu trzeźwości u kierowców
– masowy ruch społecznego sprzeciwu wobec nietrzeźwych kierowców
Cele długoterminowe:
– kształtowanie krytycznej postawy mieszkańców Małopolski wobec nieodpowiedzialnego spożywania substancji psychoaktywnych
  Dotychczas w naszej szkole, w ramach kampanii, uczniowie klas IV-VI i I-III gimnazjum wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących wpływu alkoholu na organizm człowieka, skutków spożywania napojów alkoholowych, mechanizmu uzależnienia, odpowiedzialności prawnej kierowców i innych osób. Podczas zajęć analizowano taryfikator promilowy, omawiano mity związane z alkoholem, a w klasach starszych omawiano skutki podejmowania trudnych decyzji.
W celu promowania kampanii wykonana została gazetka na holu szkoły. Ponadto uczennica klasy III gimnazjum – Natalia Kaczor – wykonała pracę plastyczną pod tytułem „Lepszy świat”, która wzięła udział w konkursie indywidualnym „No promil – no problem”. Wyniki konkursu będą ogłoszone do 28 listopada 2016r. Czekamy na nowiny!
Działania będą kontynuowane. Zależy nam, aby świadomość wśród młodszych i starszych odbiorców wzrastała, a wraz z nią odpowiedzialność kierowców – obecnych i przyszłych!!!

w: http://www.zspbulowice.edukacja.kety.pl/?cat=3